RenaeMug1

Renae the Waitress Mug

SKU: RENAEMUG. Category: , .

Renae the Waitress Mug is a 12 oz Bistro shaped white mug that includes a rhinestone on the logo.  Just like Renae always says  “See you at the diner” !!

$12.95

Renae the Waitress Mug is a 12 oz Bistro shaped white mug that includes a rhinestone on the logo.  Just like Renae always says  “See you at the diner” !!